Sedan mitten av 70-talet har det funnits olika fotbollsföreningar i Viksjö. Det hela började med att Andeboda BK drog igång på våren 1974 av Christian von Sydow och Ragnar Lagerkvist. Klubben blev genast omtalad och kunde anmäla två lag till S:t Erikscupen på hösten trots att föreningen hade bildats 31:a mars det året. Den första matchen någonsin spelades mot Jakobsberg GoiF, som Andeboda BK vann överlägset med 5-3. Under det första året värvades ett trettiotal spelare, men redan under det andra året fanns det 108 medlemmar.

nat

Viksjö IK påbörjade sin verksamhet några år senare, närmare bestämt 1975. Medlemsavgiften var vid den tiden 10 kronor för seniorer och 5 kronor för ungdomsspelare. På initiativ av de båda klubbarna, Andeboda BK och Viksjö IK, bildades IFK Viksjö år 1983. Den nya klubbens målsättning var att kunna erbjuda ortens fotbollsintresserade en förening för alla åldrars spelare. Tillsammans bildade dessa tre fotbollsföreningar Viksjöalliansen som hade en gemensam medlemstidning, kansli och materialhantering. År 1984 var medlemsavgiften 60 kronor för juniorer, 110 kronor för licenserade spelare och 170 kronor för en hel familj.

Under åren 1974-1988 spelade alla tre föreningar under sina egna namn. I och med att IFK Viksjö bildades skapades som tidigare nämndes Viksjöalliansen. Detta innebar i praktiken att spelare som var 15 år fyllda automatiskt flyttades över till IFK Viksjö, som på den tiden enbart idkade seniorverksamhet i form av A- och B-lag på såväl damsidan som herrsidan. Den första januari år 1989 slogs dock föreningarna ihop och blev således en av de fotbollsklubbar i Stockholm med flest medlemmar. Fördelarna med sammanslagningen visade sig vara stora. Ekonomi, medlemsregister, klubbkänsla och enighet var ledande komponenter. Sedan dess har medlemsavgifterna hållit så gott som samma pris. För att nämna exempel betalar en spelare under femton år 150 kronor, en spelare över femton år 250 kronor och en hel familj med spelare över femton år 300 kronor.