I norra Stockholm är IFK Viksjö en av de allra största fotbollsföreningarna. Till verksamhetsbilden hör att ständigt utbilda nya ledare för att möjliggöra att lagen får bästa tänkbara tränare. På så sätt säkerställs även att verksamheten och träningarna bedrivs likadant inom hela föreningen. Kompetenta och engagerade ledare bidrar helt enkelt till att skapa en bra grund för hela verksamheten. Samtliga spelnivåer består dessutom av olika forum för såväl lagledare som tränare där de exempelvis kan dela med sig av väsentlig information eller utbyta viktiga erfarenheter. Därigenom stärks banden mellan de olika grupperna och alla kan eftersträva samma mål.

fotboll4

IFK Viksjö är en förening med en strukturerad organisation, vars målsättning är att leda verksamheten. Organisationen innefattar betydande faktorer såsom värdegrunder, verksamhetsidé och olika stadgar. Föreningen i sig är uppbyggd genom att ha en beslutande styrelse och en särskild ledningsgrupp, vars syfte är att bidra med operativt stöd till både styrelsen och kansliet. Kansliet finns till för att utveckla verksamheten och ge löpande stöd åt medlemmarna. Därtill finns en mångfald av verkställande utskott som företräder olika sektioner inom fotbollsverksamheten.

Själva fotbollsklubbens målsättning grundar sig på att erbjuda en bred verksamhet där alla som är intresserade ska få möjlighet att delta. Tränarna utför sitt arbete på ett sätt som utvecklar barnens och ungdomarnas bollkunnande på en individuell nivå så att de spelare som önskar kan avancera. Samtidigt föregår tränarna med gott exempel för att de yngre spelarna ska ha goda förebilder. Inom verksamheten sporrar man föräldrarna till att aktivt delta inom olika organ och på så sätt skapa en välorganiserad fotbollsförening. De föräldrar som vill har chans till att gå ledarutbildningar för att kunna fungera som tränare eller goda ledare. Tillsammans värnar alla medlemmar om att föreningskänslan fortsättningsvis skall vara bra. Årligen hålls ett årsmöte där samtliga medlemmar får delta och föra fram sina åsikter.