En av IFK Viksjös målsättningar är att alla spelare oavsett ålder skall vara psykiskt, fysiskt, taktiskt och tekniskt grundutbildade. Dessa aspekter behöver fullföljas för att spelarna ska klara av senior- och juniorspel på ett hälsosamt sätt. För att kunna förverkliga detta krävs att föreningen har utbildade ledare som jobbar mot samma mål. Därmed erbjuder föreningen redan aktiva tränare olika kurser som ordnas internt. Om efterfrågan är stor erbjuds även externa kurser. Verksamhetens förhoppning är att alla tränare och ledare kontinuerligt uppdaterar sin kunskap samt att det utsedda utbildningsrådet tar upp viktiga frågor. Utbildningsrådet består av en representant från styrelsen, en sportchef och föreningens konsulent.

fotbolltranare

Nästan alla utbildningar är gratis för medlemmar och man försöker skapa plats för så många som möjligt. I den nya tränarutbildningen utgör C-Diplomet den första nivån. För att gå utbildningen som berättigar till C-Diplom behöver man varken tidigare utbildning eller erfarenhet. Under utbildningens gång får man en grundläggande introduktion till Sveriges fotbollsrörelse och vilka värderingar som är centrala i IFK Viksjös verksamhet. Efter introduktionen lär man ut hur barns normala sociala, psykiska och fysiska utveckling ser ut. Slutligen går man igenom vad som är viktigt att tänka på när man tränar ett fotbollslag, olika träningspass och övningsexempel. Utbildningsmaterialet fås i bokform och under föreläsningarna ges tillgång till omfattande material på internet.

I samarbete med Stockholms fotbollsförbund har IFK Viksjö under flera år ordnat populära lagledarutbildningar. Syftet med utbildningen är att stärka såväl rutinerade som nya lagledares roller inom verksamheten genom att lära ut hur de båda organisationerna fungerar. Samtidigt tar man fasta på vad som förväntas av en lagledare, olika användbara verktyg och vilka rutiner som bör följas. För de medlemmar som deltar från IFK Viksjö går man även igenom klubbens egna rutiner, såsom beställningar, säsongsutvärdering, My Club, Sanktan och dokumentation. Under hela utbildningen uppmuntrar man deltagarna till att dela med sig av olika praktiska tips och erfarenheter.