En ny spelare erbjuds möjlighet att provträna tre gånger med ett lag innan man beslutar om man medlemskap. När spelaren beslutar sig för att börja spela fotboll i IFK Viksjö rapporterar lagledaren all nödvändig information till det egna medlemsregistret My Club. De uppgifter som registreras är exempelvis namn, personnummer och adress. Efter att registreringen har godkänts får spelaren ett informationsbrev om föreningens verksamhet samt en faktura med medlemsavgiften.

fotboll

Har spelaren en personlig dispens får denne enbart spela i den nämnda åldersklass som dispensen berättigar till. Spelar man i en annan åldersklass mister man rätten till tillståndet. Kansliets erfarna personal hjälper dock spelare att ansöka om dispensen och IFK Viksjö står för alla omkostnader. Viktigt att komma ihåg är att tillståndet tas med till matcher för att visas åt såväl domare som motståndare. Förövrigt är alla registrerade medlemmar försäkrade via Folksam och får ersättning vid olika skador eller olyckshändelser.

Det år som spelaren fyller tolv år registreras denne i det officiella svenska fotbollsförbundets system, vilket ger rättighet till ett särskilt intyg. Fortsätter spelaren att aktivt delta tills denne fyller femton år ansöks om licensiering samt spelarlegitimation. För att få spela krävs dessa intyg som finns till förfogande hos fotbollsförbundet. Spelarna bör alltid ha med sig den individuella legitimationen vid matcher. Annars får man inte delta i tävlingsmatcher.

Om spelare över femton år från en annan fotbollsförening kontaktar IFK Viksjö är det lagledarens uppgift att kontakta dennes tidigare förening. Övergångsprocessen sker genom ett samarbete klubbarna emellan, medan det administrativa arbetet utförs av kansliets personal. De båda aktuella fotbollsföreningarna kommer överens om övergången samt utreder eventuella avvikande orsaker till önskan om förflyttning.

Ett omtyckt inslag som tåls att nämnas är den så kallade föräldrafotbollen. Detta innebär att en del av de yngre spelarnas föräldrar träffas en gång i veckan för att ”leka fotboll”. På så sätt stärks föreningens samhörighetskänsla samtidigt som föräldrarna stöder barnens intresse. Det enda som krävs för att få delta är att man är medlem i IFK Viksjö och att man har eller har haft barn i föreningen.