Föreningens hemmaplaner finns runtomkring Viksjövallen i närheten av ortens centrum. Vid Viksjövallen finns en 7-mannaplan med konstgräs och två 11-mannaplaner med såväl konstgräs som naturgräs. Dessutom används ofta någon av de grusplaner som finns på andra platser i Viksjö. Under säsongen finns en cafeteria i Viksjövallens klubbhus och olika omklädningsrum för egna spelare och gästande lag.

fotboll2

Planen Viksjövallen 1 utgör naturgräsplanen. Dock bör man vara medveten om att det finns så kallade ”gräsdatum”, vilket i praktiken innebär att det sker en övergång från konstgräs till naturgräs enligt de lagar som ger tillåtelse att använda sig av det. Det officiella datumet anges i dokumenten med fördelningen av tider för träning och anger exempelvis när seniorlag får flytta sina träningar till planen. Gräsdatumet kan ändras med kort varsel om kommunen anser att det preliminära datumet inte kan träda i kraft.

Viksjövallen 2 och 3 är fotbollsföreningens konstgräsplaner. Alla spelare uppmanas till att vara rädda om de fina planerna och har skyldighet till att bland annat samla ihop all tejp efter benskydd eller annat skräp. Om det inte är match eller träning är det förbjudet att gå över planerna och man får aldrig cykla på konstgräset. Kommunen och fotbollsföreningen träffas kontinuerligt för att diskutera aktualiteter gällande anläggningarna på Viksjövallen. Genom ett gott samarbete har man under årens lopp kunnat förverkliga projekt såsom nya staket, bättre belysning, skötsel av gräset, modernare spelarbås och asfalterad parkering.

En stor del av träningarna äger rum på någon av konstgräsplanerna eller på kommunens grusplaner. Träningstiderna fördelas vanligtvis två gånger om året i april respektive november. Kansliet sköter om att årligen fördela tider till såväl hallar som planer. På förhand får dock de olika lagen fylla i önskemål om tider. Övriga faktorer förutom önskemål som beaktas vid fördelningen är serietillhörighet och ålder. När den slutgiltiga fördelningen har skett är det på lagens ansvar att observera att inte tiderna krockar med andra aktiviteter, cuper eller matcher.